Het Bethesda Diabetes Research Center (BDRC) is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut, gespecialiseerd in toegepast en innovatief klinisch onderzoek ter verbetering van de preventie en behandeling van diabetes en verwante aandoeningen.

Het wetenschappelijk team van het BDRC ontwerpt, initieert en implementeert nieuw onderzoek. Dit team analyseert de onderzoeksuitkomsten in een breed perspectief, gericht op de praktische toepassing en op de meerwaarde voor de risicopatiënt. De klinische uitkomsten kunnen leiden tot verbetering van (internationale) behandelrichtlijnen, zoals dat al met eerdere onderzoeksprojecten van het BDRC gebleken is.