3 april 2018
Dr. Adriaan Kooy

Onderzoek in het BDRC: de POEM studie

3 april 2018
Drs. Michel Top

Onderzoek in het BDRC: de HOME studie

3 april 2018
Dr. Adriaan Kooy

Lopend onderzoek in het BDRC

26 juni 2017

De HOME-studie

Een van onze belangrijkste onderzoeken is de HOME-studie, een langetermijnonderzoek met toevoeging van metformine (versus placebo) aan insulinetherapie bij mensen met gevorderde type 2 diabetes.
26 juni 2017

Opzet van de HOME-studie

Sinds 1997 onderzoeken we 390 patiënten in en rondom Hoogeveen met een gevorderd stadium van type 2 diabetes. Vanaf de inclusie kregen zij dubbelblind een toevoeging […]
26 juni 2017

Resultaten van de HOME-studie

De HOME-studie (Kooy A, de Jager J, Lehert P et al. Long-term effects of metformin on metabolism and microvascular and macrovascular disease in patients with type […]