Om de behandeling van diabetes en aanverwante aandoeningen daadwerkelijk te verbeteren is veel onderzoek nodig. Voor diverse onderzoeken zijn wij op zoek naar patiënten die vrijwillig een bijdrage willen leveren aan betere behandelingen voor diabetes en hart- en vaatziekten. De onderzoeken hebben tot doel om uiteindelijk de kwaliteit van leven en de levensverwachting te verbeteren met effectieve en veilige behandelstrategieën.

3 april 2018
Dr. Adriaan Kooy

Wie kunnen er meedoen

3 april 2018
Drs. Michel Top

Waarom deelnemen aan onderzoek

1Naar wie zijn wij op zoek?

Voor verschillende onderzoeken zoeken wij mannen en vrouwen:

 • vanaf 18 jaar
 • met diabetes mellitus type 1 of
 • met zwangerschapsdiabetes of
 • met diabetes mellitus type 2 en/of
 • met een te hoog cholesterol en/of
 • met hart- en vaatziekten.
2Vóór het onderzoek
Voordat u deelneemt aan een onderzoek, krijgt u uitgebreide voorlichting. U wordt uitgelegd waarom het onderzoek wordt uitgevoerd, wat het onderzoek inhoudt, wat de voordelen en de eventuele nadelen zijn en wat er van u als deelnemer wordt verwacht. Als u besluit om mee te doen dan ondertekent u samen met de onderzoeker een deelnameformulier (Informed Consent).
3Hoe werkt het onderzoek

Tijdens het onderzoek gebruikt u onderzoeksmedicatie of een controlebehandeling (een bestaande behandeling of placebo). Zo onderzoeken wij de mogelijke meerwaarde van een nieuwe behandeling. Daarnaast vragen wij u om voor de controles naar het onderzoekscentrum te komen, en nemen wij regelmatig telefonisch contact met u op. Wij streven ernaar de controles gelijktijdig af te spreken met de polikliniekbezoeken of driemaandelijkse diabetescontroles die u al heeft staan. Zo kost het u zo min mogelijk tijd.

Wilt u weten hoe vaak u een controle heeft in het onderzoekscentrum? Vraag ons onderzoeksteam naar de precieze details van het onderzoek. Het aantal bezoeken varieert namelijk per onderzoek.

4De voor- en nadelen

Het deelnemen aan een onderzoek kan de volgende voordelen hebben:

 • u speelt zelf een actieve rol in uw eigen gezondheid;
 • u krijgt toegang tot nieuwe behandelingen die nog niet vergoed worden;
 • u krijgt extra begeleiding en coaching door zorgverleners;
 • u krijgt nieuwe inzichten die u helpen om nog beter om te gaan met uw behandeling.

Het kan ook nadelen hebben:

 • de deelname aan een onderzoek kan tijd en inspanning vragen;
 • er kunnen bijwerkingen optreden;
 • de behandeling heeft mogelijk niet direct voordeel voor uzelf.
5De duur van het onderzoek
De duur van de onderzoeken varieert van 6 maanden tot vijf jaar.
6Belangrijk om te weten

Deelnemen aan een onderzoek is geheel vrijwillig én anoniem. In onze onderzoeken worden persoonlijke gegevens altijd gecodeerd en zijn dus nooit te herleiden tot een individu. Elke deelnemer heeft recht op informatie, bedenktijd of om te stoppen met het onderzoek. Voor de betrouwbaarheid van de gegevens wordt van elke deelnemer verwacht dat u zich aan bepaalde regels houdt die gelden voor het onderzoek.

Aanmelden

U kunt zich rechtstreeks bij ons aanmelden voor deelname aan een onderzoek. Hiervoor heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

Meer weten

Heeft u nog vragen over de deelname aan een van onze onderzoeken? Neem dan contact op met ons onderzoeksteam.