Eén van onze belangrijkste onderzoeken is de HOME-studie, een langetermijnonderzoek met toevoeging van metformine (versus placebo) aan insulinetherapie bij mensen met gevorderde type 2 diabetes. Metformine verlaagt de insulineresistentie en de hyperinsulinemie, oorzakelijke factoren die bijdragen aan een snellere veroudering, hart- en vaatziekten, kanker en mogelijk dementie.

HOME is een afkorting van “Hyperinsulinaemia: the Outcome of its Metabolic Effects”. De bedenker en leider van deze studie, Dr. Adriaan Kooy heeft het onderzoek in 1997 geïnitieerd. Het hoofddoel van dit onderzoek was de vaststelling of metformine de kans op hart- en vaatziekten verlaagt bij mensen met een gevorderd stadium van type 2 diabetes.

Het onderzoek heeft twee proefschriften opgeleverd van respectievelijk Dr. Michiel Wulffelé en Dr. Jolien de Jager. De onderzoeksgegevens van deze studie hebben bijgedragen aan de aanpassing van nationale en internationale behandelrichtlijnen voor type 2 diabetes. Internist Mattijs Out promoveert 8 juli 2018 en internist-intensivist Michel Top werkt aan het vierde proefschrift.