3 april 2018
Dr. Adriaan Kooy

Onderzoek in het BDRC: de POEM studie

3 april 2018
Drs. Michel Top

Onderzoek in het BDRC: de HOME studie

3 april 2018
Dr. Adriaan Kooy

Lopend onderzoek in het BDRC

26 juni 2017

De HOME-studie

Een van onze belangrijkste onderzoeken is de HOME-studie, een langetermijnonderzoek met toevoeging van metformine (versus placebo) aan insulinetherapie bij mensen met gevorderde type 2 diabetes.
26 juni 2017

Opzet van de HOME-studie

Sinds 1997 onderzoeken we 390 patiënten in en rondom Hoogeveen met een gevorderd stadium van type 2 diabetes. Vanaf de inclusie kregen zij dubbelblind een toevoeging […]
26 juni 2017

Resultaten van de HOME-studie

De HOME-studie (Kooy A, de Jager J, Lehert P et al. Long-term effects of metformin on metabolism and microvascular and macrovascular disease in patients with type […]
26 juni 2017

Nieuwe inzichten over metformine

Metformine is een stof die de patiënt gevoeliger maakt voor insuline. Ons vervolgonderzoek gaf aanwijzingen dat metformine, via een direct effect op de vaatwand, de slagaderveroudering […]
26 juni 2017

Proefschriften vanuit de HOME-studie

De HOME-studie heeft tot nu toe twee proefschriften opgeleverd, de derde en vierde zijn in de maak. Dr. Michiel Wulffelé (2004) toonde in zijn proefschrift de […]
26 juni 2017

HOME-studie tot na 2020

Twee promovendi,  Mattijs Out en Michel Top, zijn nu actief met het vervolg van de HOME-studie. Out bestudeert de effecten van metformine op het neuropathierisico in afhankelijkheid […]
26 juni 2017

Publicaties over de HOME-studie (1-12) en vanuit het METGEN consortium (13-14)

Wulffelé MG, Kooy A, Lehert P, Bets D, Oom JA, Borger van der Burg B, Donker AJM, Stehouwer CDA. Discontinuation of metformin in type diabetes patients […]
26 juni 2017

Healthy Aging in Diabetes

Dit onderzoeksproject is tot stand gekomen in een samenwerkingsproject tussen het BDRC, het UMCG en de Hanze Hogeschool. Adriaan Kooy begeleidt daarbij vanuit het BDRC promovenda […]
26 juni 2017

De POEM studie

Voorbereidingen zijn gaande voor de start van onze nieuwe POEM studie bij 500 vrouwen met zwangerschapsdiabetes ter verbetering van de uitkomsten bij moeder en kind, op […]