BMI-STUDIE

Bouncing Metformin Intervention

Is vroege type 2 diabetes te genezen?
Dit gaan we onderzoeken met een belangrijk leefstijlonderzoek.
Wat is de BMI- studie?

We gaan onderzoeken of diabetes type 2 te genezen is. Hierbij vergelijken we de standaardbehandeling met het gebruik van medicatie (metformine) of het gebruik van een minitrampoline. Dit doen we aanvullend op de standaardtherapie die u via de huisarts krijgt.

We begeleiden u 2 jaar, gevolgd door een controle periode van 2 jaar. Tijdens deze periode van in totaal vier jaar blijft u onder behandeling van uw eigen huisarts, maar komt u ook een aantal keer naar het Bethesda Diabetes Research Center in Hoogeveen voor onderzoek en metingen.

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar 300 deelnemers die voldoen aan onderstaande criteria:

  • leeftijd tussen de 30 en 70 jaar
  • diagnose type 2 diabetes is korter dan 1 jaar
  • overgewicht of obesitas
  • geen gebruik van diabetesmedicatie gebruikt in de laatste 2 maanden